m&h Systémy ustavování nástrojů
m&h Tool Setters
Pro zajištění konstantní výrobní kvality je nutné používat nezávadné nástroje. Jedním z předpokladů jsou přesná data nástroje. Dotykové sondy od m&h detekují délku a poloměr nástrojů přímo ve stroji. Data se automaticky přenesou do tabulky nástrojů v řídicí jednotce. Pravidelná kontrola zlomení a opotřebení nástroje zvyšuje spolehlivost výroby. Spolehlivým a časově úsporným řešením jsou dotykové sondy od m&h.


m&h Systém ustavování nástrojů TS35.10


Tool Setter TS35.10 establishes tool geometries on the machine. With its precise measuring mechanism, it reliably determines length and radius of the tool, measures single edged cutters and detects broken tools. Measuring can be made both statically and dynamically. It has been designed for use on milling machines and machining centres.


» více

m&h Systém ustavování nástrojů TS35.20


Systém ustavování nástrojů TS35.20 je navržen pro použití ve frézkách a obráběcích centrech a slouží ke zjišťování geometrie nástrojů. Přesné měřicí ústrojí spolehlivě měří délku nástroje, poloměry nástrojů, jednotlivé břity a detekuje zlomení nástroje.Měření může přitom probíhat jak staticky tak dynamicky. Pomocí měřicích cyklů m&h lze provést všechny úkoly v nejkratším čase. Přesné měření délky nástroje a detekce zlomení nástroje zaručují spolehlivost obrábění. Pomocí měřicích cyklů m&h lze provést všechny úkoly v nejkratším čase. Přesné měření délky nástroje a detekce zlomení nástroje zaručují spolehlivost obrábění.Provedení z nerezové oceli a ochranný kryt proti odlétajícím třískám jsou zárukou maximální ochrany a umožňují použití při splnění nejnáročnějších požadavků.


» více

m&h Systém ustavování nástrojů TS35.30


Systém ustavování nástrojů TS35.30 od m&h je navržen pro použití ve frézkách a v obráběcích centrech. Je vhodný pro měření délky nástrojů a detekci zlomení nástroje u nerotujících nástrojů. Lineární vedení s obzvláště malým třením zajišťuje spolehlivé změření také citlivých a nejmenších nástrojů. Provedení z nerezové oceli a ochranný kryt proti odlétajícím třískám jsou zárukou maximální ochrany a umožňují použití při splnění nejnáročnějších požadavků.


» více

m&h Infračervený systém ustavování nástrojů IRT35.70


Infračervený systém ustavování nástrojů IRT35.70 s variabilními polohami pro frézky a obráběcí centra. Díky magnetickému uchycení lze systém umístit na nejrůznější místa přímo na stole stroje. Systém, který je patentován, vykazuje velmi vysokou úroveň manuální opakovatelnosti. V prostoru pro obrábění a při obsluze nepřekáží žádné kabely nebo jiný hardware. Měření nástroje a detekci zlomení nástroje tak lze provádět flexibilně pouze jedním přístrojem i u strojů s kyvadlovým obráběním.


» více

m&h Rádiová dotyková sonda RWT35.50


Systém ustavování nástrojů RWT35.50 s rádiovým přenosem a variabilními polohami pro vertikální soustruhy, velké frézky a obráběcí centra. Díky magnetické přídržné síle lze systém manuálně a bez použití nářadí umístit na nejrůznější místa v pracovním prostoru stroje. Systém, který je přihlášený k patentování, vykazuje velmi vysokou úroveň manuální opakovatelnosti. V prostoru pro obrábění a při obsluze nepřekáží žádné kabely nebo jiný hardware. Měření nástroje tak probíhá pouze jedním přístrojem, i u strojů s kyvadlovým obráběním.


» vícePrint Print